055 779 226
school@kanu.ac.th

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อร่วมถวายกำลังใจ

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนขาณุวิทยา กิจกรรมร…
Read more

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ” อินทนิลผลัดใบ ปีการศึกษา 2566 “

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ &#822…
Read more

ร่วมสมทบทุน สร้างโดมอเนกประสงค์ ในโอกาส 55 ปี ขาณุวิทยา​

ปฏิทินกิจกรรม ครบรอบ 55 ปี โรงเรียนขาณุวิทยา about us ข…
Read more

รับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ระเบียบรับสมัคร ม.1 ระเบียบรับสมัคร ม.4 เปิดรับสมัครนัก…
Read more

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน สมัยสามัญครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการส…
Read more

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2567

โรงเรียนขาณุวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เ…
Read more