055 779 226
school@kanu.ac.th

หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ครบรอบ 55 ปี สถาปนาโรงเรียนขาณุวิทยา

ขอเชิญร่วมชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ ครบรอบ 55 ปี สถาปนาโร…
Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ” อินทนิลผลัดใบ ปีการศึกษา 2566 “

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ &#822…
Read more

ร่วมสมทบทุน สร้างโดมอเนกประสงค์ ในโอกาส 55 ปี ขาณุวิทยา​

ปฏิทินกิจกรรม ครบรอบ 55 ปี โรงเรียนขาณุวิทยา about us ข…
Read more