055 779 226
school@kanu.ac.th

หมวดหมู่: ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนขาณุวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โรงเรียนขาณุวิทยา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โ…
Read more