055 779 226
school@kanu.ac.th

“ราตรีม่วง-ขาว คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ขาณุวิทยา” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 55 ปี โรงเรียนขาณุวิทยา

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 โรงเรียนขาณุวิทยา ได้จัดงาน “ราตรีม่วง-ขาว คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ขาณุวิทยา” เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 55 ปี โรงเรียนขาณุวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทรัพยากรในการจัดสร้างโดมอเนกประสงค์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าขาณุวิทยา รุ่นที่ 9 เป็นประธานในพิธี โดยมี นายธนทัต ประเสริฐนู นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนขาณุวิทยา และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยภาพความอบอุ่น ของผู้มีเกียรติและศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภาพถ่ายเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1QMOfg_mXyinrGdHlD