055 779 226
school@kanu.ac.th

โรงเรียนขาณุวิทยา รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

    วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในงานประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2566
   ในการนี้ นายปุณณวิช แก้วปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา นายเกรียงศักดิ์ คงไทย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา คณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ และรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่