หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างความรู้และความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามกาลโอกาส

  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด ชวนพินิจลิลิตตะเลงพ่าย

  สอบทักษะการอ่าน ม.1

  สอบทักษะการอ่าน ม.2

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ม.1-6 สำหรับครูที่ปรึกษา

  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการอาหาร โรงเรียนขาณุวิทยา

  ดาวน์โหลด Line PC

  ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยาเรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป