หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  สอบกลาง-ปลายภาค (เก็บตก2-59) ครูธนากรณ์

  สอบทักษะการอ่าน ม.1

  สอบทักษะการอ่าน ม.2

  แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  ประเมินสมรรถนะผู้เรียน ม.1-6 สำหรับครูที่ปรึกษา

  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการอาหาร โรงเรียนขาณุวิทยา

  ดาวน์โหลด Line PC

  ประกาศโรงเรียนขาณุวิทยาเรื่องใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สอบปลายภาค ครูชานนท์

  ประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา ปี2559-2562

 ก่อนหน้า [1] 2 ต่อไป