หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvb1Z3c3ZPekJlcGs
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvdXV1UGhfOElmYkE
ประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 59 ==>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiVGJnaHJ5QmZOVmc
27 พ.ค. 59 กิจกรรมรับน้อง==>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvYUJmRFpIU2ZMMUk
28 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ==>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvSWszWjd4ckE1SFE
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สามารถ copy link ไปวางที่ google chorme======== https://drive.google.com/a/kanu.ac.th/folderview?id=0Bx9fCfYhxgUiYmoxOE1sZ2VVVGM&usp=sharing

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป