หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ตารางการจัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  

ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม  2561

 

  

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา 
      โรงเรียนขาณุวิทยาได้จัดประชุมกรรมการสถาน ณ ห้องคุรุนุสรณ์ วันที่ 18 ก.ค. 60
แจ้งข่าวรับสมัครผู้เข้าอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม 1-3 พ.ค. 60 
      แจ้งข่าวรับสมัครผู้เข้าอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม 1-3 พ.ค.  60 ศูนสะเต็มขาณุวิทยายังรับสมัครได้อีกนะครับ
อบรมทางไกล STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนย์โรงเรียนขาณุวิทยา 
       อบรมทางไกล STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนย์โรงเรียนขาณุวิทยา เมื่อวันที่ 19-21 เม.ย. 60 
ติว O-NET ระดับชั้น ม6 
       โรงเรียนขาณุวิทยาจัดกิจกรรม ติว O-NET ระดับชั้น ม6 ใน 5 รายวิชาหลัก ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ก.พ. 60 ณ ห้อง โสต ฯ โรงเรียนขาณุวิทยา
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างความรู้และความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามกาลโอกาส 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด ชวนพินิจลิลิตตะเลงพ่าย 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

สอบทักษะการอ่าน ม.1 
       http://quiz-m1.ch3ster.com/login.php

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k

ข่าวการศึกษา