หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 
NEW !! ตารางเรียน คลิกที่นี่
 
ประกาศผลการเรียน 2/2560 คลิกที่นี่
 
-------------------------
 
NEW !! แบบรายงานผลการเรียนซ้ำสำหรับครูผู้สอน คลิกที่นี่
 
 
  
 
VDO สาธิตขั้นตอนการลงทะเบียนชมรม
 
 
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา 
      โรงเรียนขาณุวิทยาได้จัดประชุมกรรมการสถาน ณ ห้องคุรุนุสรณ์ วันที่ 18 ก.ค. 60
ข่าวสาระน่ารู้
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างความรู้และความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามกาลโอกาส 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย ชุด ชวนพินิจลิลิตตะเลงพ่าย 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k

ข่าวการศึกษา