หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
 
(ทุกระดับชั้น)
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขาณุวิทยา 
      โรงเรียนขาณุวิทยาได้จัดประชุมกรรมการสถาน ณ ห้องคุรุนุสรณ์ วันที่ 18 ก.ค. 60
แจ้งข่าวรับสมัครผู้เข้าอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม 1-3 พ.ค. 60 
      แจ้งข่าวรับสมัครผู้เข้าอบรมสะเต็มศึกษาระดับประถม 1-3 พ.ค.  60 ศูนสะเต็มขาณุวิทยายังรับสมัครได้อีกนะครับ
อบรมทางไกล STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนย์โรงเรียนขาณุวิทยา 
       อบรมทางไกล STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศูนย์โรงเรียนขาณุวิทยา เมื่อวันที่ 19-21 เม.ย. 60 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สอบปลายภาค ครูธนากรณ์ เจริญยิ่ง ( ม.3 และ ม.4 ) 
      ม.3 ม.3/8  คลิกที่นี่ ม.3/9  คลิกที่นี่

สอบปลายภาค วิชามัลติมีเดีย ครูพรเทพ แก่นรักษ์ 
       กรุณาเลือกให้ตรงกับห้องเรียนของตนเอง   ม.6/4 คลิกที่นี่ ม.6/5

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสร้างความรู้และความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ตามกาลโอกาส 
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k

ข่าวการศึกษา