หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

 

***ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อนำเอกสาร ปพ.1 ตัวจริง รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรง 1.5 นิ้ว สำเนาเอกสาร ปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน/บิดา/มารดา มาด้วยในวันรายงานตัว

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ติว O-NET ระดับชั้น ม6 
       โรงเรียนขาณุวิทยาจัดกิจกรรม ติว O-NET ระดับชั้น ม6 ใน 5 รายวิชาหลัก ตั้งแต่วันที่ 10 - 17 ก.พ. 60 ณ ห้อง โสต ฯ โรงเรียนขาณุวิทยา
ติดตามนักเรียนคาดว่าจะติด 0 ร 
      งานวิชาการโรงเรียนขาณุวิทยา ได้จัดกิจกรรมติดตาม นักเรียนที่คาดว่าจะติด 0 ร มส และที่คาดว่าจะไม่จบการศึกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 60 ณ ห้องโสต ฯ โรงเรียนขาณุวิทยา
กิจกรรม สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา 
      โรงเรียนขาณุวิทยาจัดกิจกรรม 
สอบ O-NET ระดับชั้นม.3 
       สอบ O-NET ระดับชั้นม.3
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
สอบกลาง-ปลายภาค (เก็บตก2-59) ครูธนากรณ์ 
      กลางภาค ม.3 ปลายภาค ม.3 -------------

สอบทักษะการอ่าน ม.1 
       http://quiz-m1.ch3ster.com/login.php

สอบทักษะการอ่าน ม.2 
       http://quiz-m2.ch3ster.com/login.php

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
      แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขาณุวิทยา    >> สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สดใส ห่างไกลอบายมุข โรงเรียนขาณุวิทยา ##https://drive.google.com/drive/folders/0Bx9fCfYhxgUiajZfc3U3LTJTR1U?usp=sharing
25-28 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ คลิ๊กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/0Bx3rUD6lsEcvbkljUGlJcDlpRXc?usp=sharing
1 กค 59 วันสถาปนาลูกเสือไทย เดินสวนสนาม ##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx9fCfYhxgUiWWlWVEc4RDRPcGc
ประเมินสุดยอดส้วม##>>https://drive.google.com/open?id=0Bx3rUD6lsEcvQzZQMGM5ZXVRc0k

ข่าวการศึกษา